The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeljansko Društvo

Ambasada Elohim

embassyRaeljanski pokret je međunarodna neprofitna organizacja, koja povezuje osobe koje žele informirati čovječanstvo o njegovom pravom porijeklu i širiti vrlo posebnu poruku poslanu od Elohim, visoko naprednih izvanzemaljskih znanstvenika koji su kreirali život na Zemlji uključujući i ljudska bića.
No širjenje ove poruke nije jedini cilj Raeljanskog pokreta. Druga primarna misija naše organizacije je pripremiti službenu ambasadu za doček naših kreatora.
Preko svog glasnika, Rael-a, Elohim su sa poštovanjem izrazili želju da dođu i sretnu se sa nama. Budući da žele doći jedino ako je njihova prisutnost dobrodošla, naša pozvanica koja predstavlja našu želju po tom susretu je izgradnja ambasade prije njihovog dolaska. Pozvati ih izgradnjom odgovarajuće ambasade prije njihova dolaska.

Ambasada bi postala Treči Hram kao što je predviđeno u starodavnim spisima. Prema specifikacijama Elohim, mora biti sagrađena na neutralnoj lokaciji, kojoj su dodjeljena prava ekstrateritorijalnosti i zajamčen neutralni zračni prostor. Uz izgradnju takve ambasade vezanih i obaveznih garancija za nju. Stvoreni bi tako dokazali sa su spremni na susret sa svojim stvoriteljima.

(Detaljne planove i specifikaciju za izgradnju ambasade možete vidjeti na: www.ElohimEmbassy.org. [under construction])

Realjanski pokret je nedavno več upitao nekoliko zemalja da razmotre gostovanje ambasade na njihovom teritoriju, i više njih je izrazilo interes za dodjelu prostora za takav pothvat. Preliminarni razgovori su već u tijeku!
Kao što je prikazano u dokumentu predstavljenom različitim vladama, ambasada za naše stvoritelje iz svemira če donjeti znatne financijske koristi zemlji koja bi je ugostila. Sretan narod će uživati posebnu zaštitu od Elohim i postati duhovno i znanstveno središte planeta za tisućljeća koja dolaze.