The book which is literally out of this world. Download and read it for yourself!

Raeliečių Judėjimas

Elohim Ambasada

embassyRaeliečių judėjimas yra tarptautinė nepelno organizacija tiems, kurie pasirinka nuostabią galimybę informuoti žmoniją apie mūsų tikrąją prigimtį ir papasakoti žmonėms apie Pranešimus, perduotus iš Elohim,tuo pačiu aukštai įvertinant nežemiškos civilizacijos mokslininkus, kurie sukūrė visą gyvybę Žemėje, įskaitant ir žmones.
Tačiau šių pranešimų skleidimas nėra vienintelis raeliečių judėjimo tikslas. Kita organizacijos misija yra įkurti ambasadą mūsų kūrėjų sutikimui.
Per savo pasiuntinį Raelį buvo išreikštas pageidavimas atvykti. Bet jų atvykimas galimas tik tuo atveju, jei jis butų sveikintinas, ir pirmasis to ženklas, parodantis norą juos sutikti, būtų ambasados įkūrimas.

Ši ambasada taptų trečiaja šventykla, kaip buvo numatyta senuose raštuose. Ši ambasada, būtų įkurta pagal reikalavimus, kurie buvo perduoti pasiuntiniui Raeliui: ambasados įkūrimas būtinas neutralioje vietoje, užtikrinant jos eksteritoriškumo principą, bei oro erdvės neliečiamybę. Tik užtikrinus šias salygas bei garantijas jos gyventojams žmonija parodytų nuoširdų kvietimą.
(Detalius ambasados planus ir kitą specifinę informaciją galima rasti: www.ElohimEmbassy.org. [under construction])

Raeliečių judėjimas kreipėsi į daugelio šalių vyriausybes su prašymu apsvarstyti Elohim ambasados įkūrimo projektus jų teritorijose, ir tokios diskusijos jau vyksta!
Kaip matyti iš pridedamo dokumento, tokios ambasados įkūrimas tai šaliai atneš didžiulę finansinę naudą. Ši laiminga tauta taps pasaulio mokslinio, kultūrinio, dvasinio atsinaujinimo centru visam sekančiam tūkstantmečiui..